Best DANCE studio

Feb 21, 2021

Mar 3, 2021

TRENDI ruhák nadrágok

TRENDI ruhák nadrágok

Tisztelt Érdeklődő! Hivatkozással a telefonos ügyfélszolgálatunkon jelzett kölcsönigénylésére, ezúton tájékoztatjuk az Ön által igényelni kívánt kölcsön jellemzőiről, feltételeiről. Kérjük, hogy a kölcsön felvételére irányuló igénye, illetve a kölcsönszerződés megkötése előtt szíveskedjék az alábbi dokumentumokat figyelmesen elolvasni. Az „Előzetes tájékoztatás kölcsönszerződés kötése előtt” elnevezésű dokumentum rövid,informatív módon foglalja össze a Provident által nyújtott kölcsön, illetve egyéb opcionális szolgáltatásra vonatkozó általános tudnivalókat. A „Tájékoztató a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014.(IX 10.) MNB rendelet vonatkozó főbb követelményeiről,valamint az 56/2014. (XII.31.) NGM rendelet szerinti reprezentatív példát bemutató táblázatról” elnevezésű dokumentum részletes tájékoztatást ad a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató fogalmáról,a havi adósságszolgálat számításának és a havi nettó jövedelem igazolásának módjáról,valamint tartalmazza a reprezentatív példát,ami megmutatja,hogy a kölcsön törlesztése a rendszeres jövedelemhez,illetve annak változásához képest milyen terhet jelenthet. Az „Általános tájékoztató a kölcsönszerződés megkötését megelőzően” elnevezésű dokumentum a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvényben foglalt követelményeknek megfelelően tartalmazza az Ön által igényelni kívánt kölcsön lényeges jellemzőit, a kölcsönnel kapcsolatos ellenszolgáltatást,illetve egyéb jogi tájékoztatást. A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatatója a túlzott eladósodottság kockázatairól. A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről. Az Adatkezelési tájékoztató elnevezésű dokumentum tartalmazza az igényléshez kapcsolódó adatkezelési információkat. A tájékoztató anyagok gondos áttanulmányozása segítséget nyújt abban, hogy Ön a vagyoni és jövedelmi viszonyaira, továbbá pénzügyi teljesítőképességére tekintettel, felelős döntést tudjon hozni a kölcsön felvételével kapcsolatban. A Provident által kínált kölcsönök futamidejéről,a kölcsönt terhelő kamat és díjak mértékéről,a hiteligénylés feltételeiről,illetve a szükséges dokumentumok köréről tájékozódhat honlapunkon (www.provident.hu),Központi Telefonos Ügyfélszolgálatunkon (a 06-80-60-60-60-as telefonszámon), személyesen munkatársainknál, illetve írásban fordulhat az Ügyféltájékoztatási Csoportunkhoz (levelezési cím: 1082 Budapest, Futó utca 47-53.,e-mail cím: provident@provident.hu). Tájékoztatjuk továbbá, hogy a kölcsönszerződés,az Általános Szerződései Feltételek és az otthoni szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megbízási szerződés mintapéldányai honlapunkon, az alábbi linken érhetőek el: (Szerződéses dokumentumok) Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben jövedelmét munkáltatói igazolással kívánja igazolni, az erre szolgáló dokumentumot az alábbi linken töltheti le:(Munkáltatói jövedelemigazolás) Kérjük, hogy jelen levélre ne válaszoljon! Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel,észrevételeit a provident@provident.hu e-mail címre továbbítsa. Üdvözlettel, Provident Pénzügyi Zrt. Az Ön adatait a Provident Pénzügyi Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53, cégbírósági bejegyzés száma: 01-10-044542, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) kezeli. Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban kifogása merülne fel,kérjük, jelezze írásban (levélcím: 1082 Budapest, Futó utca 47-53.),e-mailen (provident@provident.hu) vagy a 0680606060-as telefonszámon. This message may contain legally privileged confidential information, personal data and business secrets. Any unauthorized review, retransmission, dissemination or other use of personal data and business secrets may result serious legal consequences. We call your attention that this e-mail address can be used only for business purposes. Provident Financial Ltd. Hungary is allowed to monitor, review and record the business related e-mails. In consideration of this, we kindly ask you not to send not business like e-mails to this e-mail address. If you receive this letter by mistake, please delete it immediately, and contact Provident Financial Ltd. Hungary on the following phone number +36 1 354 2140. Ez az üzenet jogilag védett személyes adatokat, illetve üzleti titkokat tartalmazhat. Felhívjuk figyelmét, hogy a személyes adatok, illetve az üzleti titkok jogosulatlan megismerése, kezelése, továbbítása súlyos jogkövetkezményekkel járhat. Felhívjuk figyelmét továbbá, hogy jelen e-mail cím kizárólag üzleti célból használható. A Provident Pénzügyi Zrt. az üzleti e-mail levelezést megismerheti, ellenőrizheti, nyilvántarthatja. Erre tekintettel, kérjük, hogy nem üzleti jellegű e-mail üzenetet erre a címre ne küldjön. Amennyiben Ön nem címzettje az üzenetnek, kérjük, azt haladéktalanul semmisítse meg, és a téves továbbításról tájékoztassa a Provident Pénzügyi Zrt-t a következő telefonszámon: (1) 354 2140.

Add meg itt a címsor szövegét Add meg itt a címsor szövegét Tisztelt Érdeklődő! Hivatkozással a telefonos ügyfélszolgálatunkon jelzett kölcsönigénylésére, ezúton tájékoztatjuk az Ön által igényelni kívánt kölcsön jellemzőiről, feltételeiről. Kérjük, hogy a kölcsön felvételére irányuló igénye, illetve a kölcsönszerződés megkötése előtt szíveskedjék az alábbi dokumentumokat figyelmesen elolvasni. Az „Előzetes tájékoztatás kölcsönszerződés kötése előtt” elnevezésű dokumentum rövid,informatív módon foglalja össze a Provident által nyújtott kölcsön, illetve egyéb opcionális szolgáltatásra vonatkozó általános tudnivalókat. A „Tájékoztató a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014.(IX 10.) MNB rendelet vonatkozó főbb követelményeiről,valamint az 56/2014. (XII.31.) NGM rendelet szerinti reprezentatív példát bemutató táblázatról” elnevezésű dokumentum részletes tájékoztatást ad a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató fogalmáról,a havi adósságszolgálat számításának és a havi nettó jövedelem igazolásának módjáról,valamint tartalmazza a reprezentatív példát,ami megmutatja,hogy a kölcsön törlesztése a rendszeres jövedelemhez,illetve annak változásához képest milyen terhet jelenthet. Az „Általános tájékoztató a kölcsönszerződés megkötését megelőzően” elnevezésű dokumentum a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvényben foglalt követelményeknek megfelelően tartalmazza az Ön által igényelni kívánt kölcsön lényeges jellemzőit, a kölcsönnel kapcsolatos ellenszolgáltatást,illetve egyéb jogi tájékoztatást. A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatatója a túlzott eladósodottság kockázatairól. A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről. Az Adatkezelési tájékoztató elnevezésű dokumentum tartalmazza az igényléshez kapcsolódó adatkezelési információkat. A tájékoztató anyagok gondos áttanulmányozása segítséget nyújt abban, hogy Ön a vagyoni és jövedelmi viszonyaira, továbbá pénzügyi teljesítőképességére tekintettel, felelős döntést tudjon hozni a kölcsön felvételével kapcsolatban. A Provident által kínált kölcsönök futamidejéről,a kölcsönt terhelő kamat és díjak mértékéről,a hiteligénylés feltételeiről,illetve a szükséges dokumentumok köréről tájékozódhat honlapunkon (www.provident.hu),Központi Telefonos Ügyfélszolgálatunkon (a 06-80-60-60-60-as telefonszámon), személyesen munkatársainknál, illetve írásban fordulhat az Ügyféltájékoztatási Csoportunkhoz (levelezési cím: 1082 Budapest, Futó utca 47-53.,e-mail cím: provident@provident.hu). Tájékoztatjuk továbbá, hogy a kölcsönszerződés,az Általános Szerződései Feltételek és az otthoni szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megbízási szerződés mintapéldányai honlapunkon, az alábbi linken érhetőek el: (Szerződéses dokumentumok) Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben jövedelmét munkáltatói igazolással kívánja igazolni, az erre szolgáló dokumentumot az alábbi linken töltheti le:(Munkáltatói jövedelemigazolás) Kérjük, hogy jelen levélre ne válaszoljon! Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel,észrevételeit a provident@provident.hu e-mail címre továbbítsa. Üdvözlettel, Provident Pénzügyi Zrt. Az Ön adatait a Provident Pénzügyi Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53, cégbírósági bejegyzés száma: 01-10-044542, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) kezeli. Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban kifogása merülne fel,kérjük, jelezze írásban (levélcím: 1082 Budapest, Futó utca 47-53.),e-mailen (provident@provident.hu) vagy a 0680606060-as telefonszámon. This message may contain legally privileged confidential information, personal data and business secrets. Any unauthorized review, retransmission, dissemination or other use of personal data and business secrets may result serious legal consequences. We call your attention that this e-mail address can be used only for business purposes. Provident Financial Ltd. Hungary is allowed to monitor, review and record the business related e-mails. In consideration of this, we kindly ask you not to send not business like e-mails to this e-mail address. If you receive this letter by mistake, please delete it immediately, and contact Provident Financial Ltd. Hungary on the following phone number +36 1 354 2140. Ez az üzenet jogilag védett személyes adatokat, illetve üzleti titkokat tartalmazhat. Felhívjuk figyelmét, hogy a személyes adatok, illetve az üzleti titkok jogosulatlan megismerése, kezelése, továbbítása súlyos jogkövetkezményekkel járhat. Felhívjuk figyelmét továbbá, hogy jelen e-mail cím kizárólag üzleti célból használható. A Provident Pénzügyi Zrt. az üzleti e-mail levelezést megismerheti, ellenőrizheti, nyilvántarthatja. Erre tekintettel, kérjük, hogy nem üzleti jellegű e-mail üzenetet erre a címre ne küldjön. Amennyiben Ön nem címzettje az üzenetnek, kérjük, azt haladéktalanul semmisítse meg, és a téves továbbításról tájékoztassa a Provident Pénzügyi Zrt-t a következő telefonszámon: (1) 354 2140.

Get moving with us

Join Our Class

Learn from the best dance choreographers. Sign up for our dance lessons today.

Dance Choreography

Follow our dance choreography videos to learn different dance styles.

Perform Onstage

Perform onstage at our annual dance festival and get a chance to garner worldwide recognition.

Dance Festival 2021

23 MAY
15 MAY
14 MAY

Sign up for classes

Videó lejátszása
Train under the best dance choreographers. Sign up for dance lessons only at Dance Studio and learn different dance styles from all over the world like tango, waltz, hiphop, ballet and more.

Best Instructors

Bobbi Jackson

Hip Hop

Barbara Cotilla

Hip Hop

Adem Smith

Hip Hop

Marcus Stoinis

Hip Hop